Nya mobila affärsföretag listade

Uppdatering: Leverantörer av mobila affärsprogram, mobila system och mobila tjänster i Sverige

Mobila affärslistan har uppdaterats med ett antal nya företag och produkter.

Mobila affärslistan - Mobile Business List

Leverantörer av mobila affärsprogram, mobila system och mobila tjänster i Sverige

Mobile applications, mobile business, mobile services, mobile enterprise system providers in Sweden

Mobila affärslistan har flyttat till www.mobilaaffarer.com/p/mobila-affarslistan-mobile-business.html

Hela havet stormar inom mobilt bredband


Rockad i nätsamarbeten för 4g


Under veckan presenterade Telia Sonera sina årsrapport och siffror för första kvartalet. TeliaSoneras resultatsiffror för förra året ser bra ut, trots finanskrisens påverkan i slutet av året. Även Tele2 bjöd på kvartalssiffror och uppvisade ett resultat före skatt under första kvartalet nästan lika högt som förra året, med aningen ökad omsättning.

Även om bolagen har solida finanser är man försiktiga inför framtiden. Man ska spara men har inte aviserat några omfattande program. På ett område har båda bolaget dock investeringsplaner på nya mobila affärer, nämligen inom mobilt bredband. Med tekniken 4g, även känd som LTE (Long Term Evolution), ska man kunna få upp emot tio gånger snabbare trådlöst bredband än i dag för att hamna på runt 100 Mbit per sekund.

Telia missade ju egen 3g-licens tidigare och byggde därför sitt 3g-nät tillsammans med Tele2, kallat Svenska UMTS-Nät. På samma sätt gjorde Tre och Telenor i bolaget 3GIS för sitt samarbete om 3g-nät i Sverige.

Telia har sedan tidigare sagt att de ska vara först ute med ett kommersiellt 4g-nät, byggt på egen hand. Det arbetet är redan igång.

Nu har Tele2 gått samman med Telenor i bolaget Net4Mobility, samägt till 50 procent vardera, för nätbyggande av 4g. De två företagen ska via ett gemensamt bolag bygga infrastrukturen. Arbetet är tänkt att påbörjas i år och täcka hela Sverige 2013. Det nätet ska också hantera GSM, antagligen för att få bra inomhustäckning och större räckvidd. Man kan också slå samman sina befintliga frekvensutrymmen. Syftet är delvis att nagga Telias marknad för fast bredband i kanten. Något som säkert kommer uppskattas av konsumenterna.

I synnerhet som Telia sedan april passat på att höja taxan på fasta telefoniabonnemanget från 125 till 145 kronor i månaden. En sextonprocentig höjning som får alla de lojala kunder som inte bytt bolag att betala ännu mer för en tjänst som bestått av samma sak under väldigt lång tid - kopparkablar. Men ett abonnemang är också nödvändigt för att kunna köra fast bredband över telefonkabeln, dsl.

Kvar står då Tre, som inte aviserat någon satsning på 4g, utan kör vidare med turbo-3g inom ramen för 3GIS. Frågan är om de har finanser nog att göra en investering i ett nytt nät, eller om de kommer att söka någon form av partner framöver.

En investering i ett nytt nät är dock inte billig. Samarbete är därmed ett bra sätt att dela de stora infrastrukturkostnaderna förknippade med täckning i ett stort land som Sverige. Men man undrar förstås när det kommer att betala igen sig. Antalet tjänster i de nuvarande 3g- och 2g-näten har begränsats av att det upplevts som att priserna på tjänsterna är svårförutsägbara och dyra.

Trådlöst bredband har dock blivit en sådan succé att det idag blir både trångt och långsamt i 3g-nätet och nya nät skulle onekligen ge mer kapacitet. Däremot blir det antagligen till att vänta ett antal år. När väl näten finns ska det också finnas bra 4g-modem tillgängliga, eftersom man får anta att de kommer att stå för huvudanvändningen. Och de kanske inte heller kommer att finnas tillgängliga i bra och billiga varianter förrän om ett par, tre år... (även om LG redan i december i fjol visade upp sitt första 4g-chip)

Mobila Affärer now accessible through mobilaaffarer.com

Mobila Affärer is now also accessible through the web address www.mobilaaffarer.com.